Niniejsza strona internetowa należy do spółki Escola S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
 • 521 920 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 168 inwestorów
 • 1 120 000 PLN kwota zbiórki
 • 12,903 % procent oferowany
 • 70 PLN cena akcji
 • 16 000 liczba akcji
 • 01.07.2019 data zakończenia
 • 200 060 PLN próg powodzenia emisji

Escola S.A. to dynamicznie rozwijający się software house skoncentrowany na rynku aplikacji mobilnych, rozwijający produkty dla dużych klientów korporacyjnych. Poprzez konsolidację branży mobile, spółka osiągnęła znaczącą pozycję na rodzimym rynku, którą zamierza jeszcze umocnić poprzez przejęcie kolejnych trzech firm.

Już dziś możesz zostać akcjonariuszem Escola S.A. i razem z nami zarabiać na rynku mobile!

Inwestorzy